• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Audyt – przywilej, potrzeba czy groźba?
Ostateczna wartość firmy będzie uzależniona od dużej ilości czynników i zmienia się w czasie. To, ile warta jest jakaś firma ma ogromne znaczenie przy jej likwidowaniu, próbie sprzedaży albo przy zmianie jej formy organizacyjno-prawnej. Każda z tych okoliczności potrzebuje wykonania wyceny z innego powodu, jednak zawsze powinna to być realna wartość wszystkiego co dotyczy danej jednostki. Sprzedaż i likwidacja są okolicznościami, które bardziej się kojarzą z niechcianymi wydarzeniami. Wykonanie przekształcenia określonej formy prawnej w inną także wymaga określenia wartości składników wchodzących na majątek. W każdym opisywanym przypadku konieczna będzie kompleksowa wycena przedsiębiorstwa, która wskaże jednoznacznie bieżącą wartość firmy dla konkretnych celów. Dużo elementów można szybko i precyzyjnie wycenić w oparciu o rynkowe ceny odpowiedników. Inne będą wymagały obliczenia wartości z uwzględnieniem spadku wartości wskutek zużycia lub – wręcz przeciwnie, powiększenie wartości, na przykład po rozbudowie czy wykonanej modernizacji. Ale w skład majątku firmy również wchodzi dużo elementów sprawiających trudność przy wycenie. Dotyczy to w szczególności wartości niematerialnych i prawnych, które stanowią niejednokrotnie dużą część majątku przedsiębiorstwa. Najczęściej spotykane to prawa autorskie, koncesje, znaki towarowe czy wzory użytkowe. Tutaj kwestia wyceny już tak nie będzie oczywista. Aby trafnie oszacować niematerialne składowe majątku, będzie wtedy potrzebna profesjonalna wycena firm wykonana przez wyspecjalizowanych audytorów.

+Reklama+

Comments are closed.